ประกาศจากทางโรงเรียน

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565 ในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

ข้อแนะนำในการสมัครสอบ : ใช้เบราซ์เซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge ในการสมัครเท่านั้น


  • กรณีเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อสอบถามที่   itsupports@satitpatumwan.ac.th

รายละเอียดการสมัคร